Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Zieke werknemer alleen in actief in spoor 2? Kijk uit!

Wederom hebben wij een leerzame casus aan de hand gehad. In dit specifieke geval ging het over volledig vrijstellen van werkzaamheden binnen spoor 1 zodat werknemer zich volledig kon richten op spoor 2.

De werkgever had de zieke werknemer zoals het hoort na 1 jaar ziekte aangemeld voor een 2e spoor traject. Tot zover niets aan de hand zou je denken.  Er werd afgesproken dat werknemer vrijgesteld zou worden van arbeid in spoor 1 zodat hij zich volledig kon richten op spoor 2. Ondertussen had werknemer een deskundigenoordeel aangevraagd om te beoordelen of werkgever voldoende re-integratie-inspanningen had verricht.

Uiteindelijk oordeelde het UWV dat werkgever voldoende inspanningen had verricht maar dat thuiszitten naast deelname aan spoor 2 niet de juiste stap is zolang er nog mogelijkheden zijn om ziektevervangend werk te verrichten. Het opdoen van arbeidsritme vindt het UWV erg belangrijk zodat de overstap naar een andere baan kleiner is.

Het opdoen van arbeidsritme mag boventallig werk zijn, mits dit als zodanig wordt vastgelegd. Zolang er aan het ziektevervangend werk geen loonwaarde is toegekend, zal het UWV dit niet als een structurele functie beoordelen. Daarnaast is het belangrijk dat het ziektevervangend werk niet langer duurt dan 3 maanden en het aantal uren niet ten koste gaat van de inzet uren spoor 2.
Ook voor werknemer zelf is het goed om te weten dat het om boventallig werk gaat. Dit voorkomt een hoop teleurstelling bij de werknemer.

Wilt u zeker weten of u de juiste stappen heeft gezet binnen het verzuimdossier van uw zieke werknemer? Neem contact op met Regenius voor een kosteloze check.

Meer informatie?