Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Nieuwe subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies’ vijfenveertigplussers ...

Subsidieregeling voor werkende vijfenveertigplussers
Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Werklozen of met ontslag bedreigde mensen worden door het UWV of gemeenten verder begeleid en vallen buiten deze subsidieregeling.

Ontwikkeladvies
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken. U kunt hiervoor een subsidie van € 600,= aanvragen.

Vanuit Regenius bieden wij Loopbaanoriëntatie trajecten aan. Lees hier meer…

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief
Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Dit willen zij doen door:

Ondersteuning bieden bij het vinden van een nieuwe baan
De doelgroep wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt
Werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van deze doelgroep.

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en vangt aan op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

Training Ontwikkeladvies leidinggevenden
Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies. Hiervoor kunt u een subsidie aanvragen van € 300,=.

Beperkt aantal beroepsgroepen
Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden. De volgende beroepsgroepen / sectoren zijn vooralsnog geselecteerd:

* Administratief/secretarieel medewerkers en (management-) assistenten
* Cateringmedewerkers
* Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel
* Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst
* Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers
* Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken
* Schoonmaakmedewerkers

Geïnteresseerd?
Ben u geïnteresseerd in deze regeling en benieuwd wat Regenius hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op 010-2614072 of vul ons contactformulier in.

Meer informatie?