Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Als u niet sanctioneert, wordt u gesanctioneerd! ...

Zieke werknemers die niet meewerken aan de re-integratie….wat te doen?

Opdrachtgevers bellen ons regelmatig met de vraag wat ze moeten doen als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. De werknemer verschijnt bijvoorbeeld niet bij de bedrijfsarts of weigert passende werkzaamheden te verrichten.

Als u niet sanctioneert, wordt u gesanctioneerd!

De werkgever is verplicht om bij ziekte gedurende twee jaar het salaris door te betalen aan de werknemer. Na die periode kan de zieke werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. In dat kader beoordeelt het UWV het re-integratiedossier. Als uit dat dossier vervolgens blijkt dat de werkgever onvoldoende de regie heeft gehouden tijdens de re-integratie, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Een tegenstribbelende zieke werknemer rechtvaardigt volgens het UWV niet dat de werkgever de re-integratie op zijn beloop laat gaan. Oplegging van de loonsanctie betekent dat de werkgever gedurende maximaal nóg een jaar het loon moet doorbetalen aan de zieke werknemer.

Werkgever: houd de regie!

De wet biedt de werkgever diverse mogelijkheden om in te grijpen indien zijn werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Het UWV verwacht van de werkgever dat hij deze instrumenten zo nodig daadwerkelijk inzet.

Opschorten van het loon is mogelijk indien de werknemer niet meewerkt aan controlevoorschriften die de werkgever in staat stellen om te beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is (de werknemer verschijnt bijvoorbeeld niet bij de bedrijfsarts).

Staken van het loon is mogelijk indien de werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Indien verdeeldheid bestaat over de vraag of de aangeboden arbeid wel passend is, kan een deskundige van het UWV worden geraadpleegd.

De werkgever dient de werknemer wel eerst (mondeling en schriftelijk) te waarschuwen voordat hij het loon opschort of staakt, zodat de werknemer dat direct (en niet pas bij de salarisbetaling aan het eind van de maand) weet, en zijn gedrag kan aanpassen.

Een ontslagaanvraag indienen bij het UWV is mogelijk indien de werknemer herhaaldelijk is gewaarschuwd en de sanctie van schorsing en/of staking van het loon geen effect heeft gehad. In de Beleidsregels Ontslagtaak UWV wordt deze ontslaggrond nader toegelicht.

Meer weten?

Neem contact met ons op 010-2614072 of vul ons contactformulier in.

Meer informatie?