Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Arbeidskundig onderzoek

Arbeidskundig onderzoek

Een Arbeidskundig onderzoek brengt duidelijkheid!

 • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het eigen werk niet meer te kunnen doen.
 • Wanneer niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het eigen werk weer zal kunnen doen.
 • Wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens het ziekteverlof.
 • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is.
 • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Hoe ziet zo’n onderzoek er dan uit?
Onze arbeidsdeskundige gaat eerst in gesprek met de werkgever en de bedrijfsarts over de volgende onderwerpen:

 • De functie van de zieke medewerker.
 • Het functioneren van de medewerker.
 • De organisatie zelf.
 • Andere interne mogelijkheden om de medewerker aan het werk te houden. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, kan de arbeidsdeskundige ook adviseren een re-integratietraject 2e spoor te starten.

Waar kan onze arbeidsdeskundige bij helpen?
Onze arbeidsdeskundig expert heeft verstand van de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij of zij kan helpen bij:

 • Onderzoek naar passendheid eigen functie en advies over eventuele aanpassingen in het eigen werk
 • Onderzoek naar interne re-integratiemogelijkheden
 • Onderzoek naar externe re-integratiemogelijkheden en advies over de inzet van een 2e spoor re-integratietraject
 • Advies omtrent wet- en regelgeving o.a. Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Advies omtrent verzuimbegeleiding c.q. casemanagement
 • Advies bij bezwaar- en beroepszaken UWV
 • Advies over subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen? Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt? Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van uw werknemer?

Advies
Wanneer onze arbeidsdeskundige zijn onderzoek heeft afgerond zal hij zijn bevindingen verwerken in een adviesrapport. Dit rapport zal aan alle partijen worden teruggekoppeld. Ook het UWV hecht grote waarde aan het onderzoek van een arbeidsdeskundige wanneer een WIA-aanvraag gedaan wordt.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over het Arbeidskundig onderzoek of een offerte opvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek zodat wij u nog meer kunnen vertellen over ons succesvolle programma. Vul onderstaand contactformulier in of 010-2614072.