Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

Regels rondom re-integratie 2e spoor wéér aangescherpt!

In de Werkwijzer van het UWV staat nauwkeurig omschreven wat de minimale eisen zijn waaraan een goed 2e spoor traject moet voldoen. Een traject bestaat tenminste uit:

  1. Een persoonsprofiel; hierin wordt omschreven wat de genoten opleiding, werkervaring en vaardigheden van de werknemer zijn. Ook ambities, wensen en voorkeuren worden omschreven.
  2. Een onderbouwd zoekprofiel waarin wordt bepaald aan de hand van arbeids-, wervings- en hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt welke functies en werkzaamheden geschikt kunnen zijn voor de werknemer.
  3. Een overzicht van rapportagemomenten zodat de werkgever kan toezien op een goed lopend 2e spoor traject. Daarnaast kan de werkgever tijdig ingrijpen als het traject onvoldoende voortvarend wordt opgepakt.

Het enkel inschakelen van een 2e spoor traject is niet langer voldoende. Bovendien moet het 2e spoor traject uiterlijk worden gestart binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Daarvan kan alleen worden afgeweken als binnen 3 maanden een concreet perspectief bestaat op een structurele werkhervatting in de eigen organisatie of als de werknemer helemaal geen mogelijkheden heeft.

Wilt u weten of uw huidige verzuimdossier voldoet aan deze eisen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?