Wilt u meer weten?

010 2614072 info@regenius.nl
Menu

2e spoor trajecten in tijden van Corona

Onlangs werd ik gebeld door het OVAL, onze brancheorganisatie. Er werd mij onder andere gevraagd hoe het met onze dienstverlening op het gebied van outplacement, 2e spoor en loopbaanadvies gaat in deze bijzondere tijden van het Corona virus. Hoe wij de dienstverlening op dit moment ervaren. Wij vinden het bij Regenius een verschraling van onze dienstverlening nu er geen persoonlijk contact is met onze cliënten. Juist met persoonlijke aandacht kunnen wij onze cliënten in moeilijke tijden verder helpen. Wij hopen dat deze situatie daarom snel voorbij gaat.

Vervolgens werd mij gevraagd naar mijn mening betreffende het addendum van de werkwijzer Poortwachter van het UWV. Hierin is de volgende zinsnede opgenomen betreffende 2e spoor trajecten: “Spoor 2 kan in principe zoveel mogelijk worden voortgezet. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen ook op afstand organiseren. Er zullen echter ook situaties zijn waarin dit niet mogelijk is. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Denk hierbij o.a. aan: “Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen van) een traject 2e spoor in verband met Covid-19. Dit kan onder meer aan de orde zijn bij proefplaatsing/bedrijfssluiting nieuwe werkgever, uitvoeren van vrijwilligerswerk/opdoen arbeidsritme, niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand. Dit traject kan dan voor die onderdelen tijdelijk worden opgeschort tot einde Covid-19 en vraagt heroverweging en waar mogelijk bijstelling van het plan”.

De vraag is echter of mijn mening over het al dan niet opschorten van een 2e spoor traject of enkele onderdelen hiervan ook overeenstemt met die van het UWV bij een WIA beoordeling. Is mijn onderbouwing dan afdoende? Over alle andere activiteiten binnen spoor 2 wordt overigens in dit addendum geen uitspraak gedaan.

Daarom zet Regenius trajecten in zoals we dit altijd hebben gedaan!! En wel om de volgende redenen:

1. Het voorkomen van een loonsanctie door het uitstellen/ te laat inzetten van of begeleiden van een 2e spoor traject/ verzuimdossier.
Door een stijging van het verzuim zowel tijdens als na COVID-19 hebben leidinggevenden en HR hun handen vol aan het oplossen van verzuimproblematiek. Niet alleen als direct gevolg van COVID-19 zal het verzuim stijgen, maar indirect ook als gevolg van onbalans, stress en onzekerheid die werknemers ervaren door deze tijd. Het risico is dat verzuimdossierdossiers niet meer adequaat gemanaged kunnen worden met een eventuele loonsanctie tot gevolg.

2. Zieke werknemers die nu solliciteren investeren in de toekomst. Een goede voorbereiding is hierbij onontbeerlijk!. Dus bereiden wij onze cliënten met een goede loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining voor op de daadwerkelijke sollicitatie-activiteiten. De sollicitatie-activiteiten blijven dan ook onverminderd van kracht binnen spoor 2.

3. Door individuele begeleiding van uw werknemer op afstand blijft er contact en aandacht en is er een stip aan de horizon. En dat is juist zo belangrijk in een re-integratietraject.

4. Gedegen begeleiding. Onze begeleiding vindt telefonisch of via een andere vorm van social media plaats. In een enkele casus begeleiden wij onze cliënt op kantoor rekening houdend met 1,5 meter afstand en de nodige hygiënemaatregelen.

Blijf uw 2e spoor trajecten daarom vooral bij ons aanmelden!!! U kunt ons een email sturen naar info@regenius.nl of bellen met 06-11343605. Meer informatie over onze dienstverlening kunt ook terugvinden op onze site www.regenius.nl.

Meer informatie?